ARI BOYA

SIKÇA SORULAN SORULAR

   DİKKAT:   Lütfen tüm sorularımız için bizi arayınız...

SIKÇA SORULAN SORULAR

KAYNAMA NEDİR ?

Tanım

- Uygulanmış film yüzeyinde kuruma sırasında meydana gelen küçük delikçikler veya kraterlerden oluşan yüzey hatasıdır.


Sebebi

- Boya veya vernik uygulanan yüzeyin belli bir süre beklemeden fırınlanması -Çabuk uçucu çözücüler kullanılması -Boya veya verniğin yüzeye çok kaln uygulanması


Önlenmesi

- Boya veya vernik uygulanan yüzey bir süre bekledikten sonra fırınlanmalı -Daha yavaş uçucu çözücüler tercih edilmeli -Kat üstüne kat uygulamalarda ikinci kat uygulanmadan önce bir süre beklenmelidir. -Problemli yüzeyler kurumaları tamamladıktan sonra zımpara yapılarak tekrar bir kat uygulama yapılmalıdır.

PORTAKALLANMA NEDİR ?

Tanım

Boya veya verniğin tabanca uygulamasında, uygulandığı yüzeyde portakal kabuğuna benzer bir yüzey oluşturmasıdır.


Sebebi

-Uygulama vizkozitesinin yüksek olması -Hızlı tiner kullanımı -Uygulanan yüzey ile boya arasında aşırı sıcaklık farkı olması -Boyanın yayılma özelliğinin yeterli olmaması -Uygulama basıncının yüksek olması


Önlenmesi

-Bozuk yüzey zımparalanmalıdır. -Yukarıda sözü edilen uygunsuzluklar giderilmelidir. -Eğer gerekiyorsa, daha yavaş tiner ile uygulama yapılmalıdır.

AKMA VE SARKMA NASIL OLUR?

Tanım

-Boya veya verniğin dik yüzeylerden sarkması,akması ve damlacıklar oluşturmasıdır.


Sebebi

-Boya veya verniğin uygun viskozitede uygulanmaması -Yüzeye çok kalın boya uygulanması -Boya veya vernikte yavaş uçucu çözücülerin kullanılması -Boyanın yeterli akma limitinde üretilmemesi


Önlenmesi

-Hava sıcaklığı ve nem oranını da dikkate alınarak uygun viskozitede boya hazırlanması -Boya veya vernik tabancasının yüzeye uygun açıyla tutulmaması ve boya yığılmamasına dikkat edilmelidir.

SÜTLENME & BEYAZLAMA NASIL OLUR?

Tanım

Boya veya vernik uygulamasından sonra yüzeyde buğulanma gibi bir görüntünün olması.


Sebebi

-Çok nemli havada uygulama yapılması -Yanlış tiner kullanımı -Nemli yüzeye uygulama yapılması


Önlenmesi

-Nem oranının yüksek olduğu zamanlarda uygulamadan kaçınılmalı -Uygulama yapılacak yüzeyin nemli olmamasına dikkat edilmelidir.

KRATER KÜVETCİK OLUŞUMU NEDİR?

Tanım

Boya veya verniğin uygulama yapılan yüzeyde noktasal bazı noktaları ıslatamaması nedeniyle oluşan döküntülerin ve açılmaların olması


Sebebi

-Uygulanan yüzeyde silikon gibi düşük yüzey gerilimli malzemenin bulunması -Spray uygulamada boya tabancasına kompresör yağı bulaşması


Önlenmesi

-Uygulama yapılacak yüzeyin yağ,kir ve silikon benzeri malzemelerden arındırılmış olması gerekmektedir.

KIRIŞMA NEDİR?

Tanım

Boya veya vernik düzeyinin kırışık görüntüde olmasıdır.


Sebebi

-Son kat boyanın çok kalın uygulanması -Astarın yeterli kuruma yapmadan üzerine boya uygulaması -Uygun olamayan tiner kullanımı


Önlenmesi

-Uygun Astar kullanımı -Astarın yeterince kurumasından sonra son kat uygulama yapılması -Doğru tiner kullanımı

ZIMPARA ZORLUĞU NEDİR?

Tanım

Özellikle çift kompanentli, boya ve verniklerde yüzeyin kolay zımparalanmaması ve zımparayı sormasıdır.


Sebebi

-Karışım oranının doğru miktarda yapılmaması -Zımparaya gelme süresinin doğru ayarlanamaması


Önlenmesi

-Karışım oranlarını mutlaka doğru uygulanması -Zımparaya gelme süresinden çok önce veya sonra zımpara yapılmaması

ZIMPARAYA GELME SÜRESİNİN GEÇTİĞİ

Tanım

Uygulanmış astar veya dolgu verniğin imalat hattını etkileyecek şekilde geç zımparaya gelmesidir.


Sebebi

-İki kompanantli boyalarda karışım oranın doğru yapılmaması -Yüzeye çok kalın boya veya vernik uygulanmış olması -Ortam sıcaklığının çok düşük olması -Doğru tiner kullanılmaması


Önlenmesi

-Karışım oranlarının doğru yapılması eğer emin olunamıyorsa üretici firmadan bilgi alınması -Yüzeye çok kalın uygulama yapılmaması -Uygulama ortamını sıcaklığı özellikle kış aylarında yüksek tutmak

DÜŞÜK MAR DİRENCİ(Çizilme Direnci) NEDİR?

Tanım

Uygulanmış boya veya verniğin çok kolay ve çabuk çizilmesidir.


Sebebi

- Çift kompanantli sistemlerde sertleştirici miktarının yanlış verilmesi -Boya veya verniğin tam kurumamış olması


Önlenmesi

-Çift kompanatli sistemlerde mutlaka doğru cins ve miktarda sertleştirici kullanılması -Kuruması tamamlanmamış yüzeylerin sert darbelerden korunması

JELLEŞME(POT-LİFE) NEDİR?

Tanım

Çift kompanantli sistemlerde karışımı yapılan boyanın bir süreden sonra kullanılmayacak hale gelip jel görüntüsünü almasıdır.


Sebebi

-Karışım yapılan boyanın, karışım ömründen daha fazla süre kullanılmadan bekletilmesi.


Önlenmesi

-Boyaların karışım ömürleri (pot-life) üretici firmadan öğrenilmelidir. -Kullanılacak kadar boya ve vernik hazırlanılmalıdır.

ÇÖKME NASIL OLUR?

Tanım

Boya içerisindeki pigment veya dolgu maddelerinin zaman içerisinde ambalaj dibine akmasıyla oluşan birikme.


Sebebi

-Boyanın raf ömründen daha uzun süre beklemesi -Kullanmadan önce boyanın homojen bir şekilde karışılmaması -Boyanın üretilirken çökme eğiliminde olması


Önlenmesi

-Boyanın uygun süre ve şartlarda depolanması -Kullanmadan önce boyanın iyice karıştırılması

ÖRTME ZAYIFLIĞI NEDİR?

Tanım

Boyanın uygulandığı yüzeyi veya astarı tam olarak kapatamamasıdır.


Sebebi

-Boyanın yüzeye çok ince uygulanması -Boyanın çok inceltilerek uygulanması -Son kat boya ile zıt renkte astar kullanılması


Önlenmesi

Boyanın yüzeye en uygun kalınlıkta uygulanması. Boyanın normal vizkozitede uygulanması. -Mümkünse son kat boya ile zıt renkte olmayan astar kullanımı

Code by ArtCrypted